รับสมัครออนไลน์รอบที่ 3 Admission 1&2

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 3 Admission 1&2
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: https://student.mytcas.com
กำหนดรับสมัคร: วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
สามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ :

Admission 1 | เปิดรับสมัคร 36 สาขาวิชา
รายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/3qcHPHm

Admission 2 | เปิดรับสมัคร 36 สาขาวิชา
รายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://bit.ly/3wcuuTX

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 61 ครั้ง