เจ้าหน้าที่

นางสาวราตรี นามเมือง
เจ้าหน้าที่บริหาร

ratree.nam@mfu.ac.th
053-916838

นางสาววิไล ดวงใจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

wilai.dun@mfu.ac.th
053-916830

 

นายทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
เจ้าหน้าที่บริหาร

taweesak.bua@mfu.ac.th
053-916828

 

นายประสิทธิ์ แสงชาติ
นักวิทยาศาสตร์

prasit.sae@mfu.ac.th
053-916836

 

นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหาร

supaporn.sup@mfu.ac.th
053-916830

 

นางสาวธนภรณ์ บุญสูง
เจ้าหน้าที่บริหาร

thanaphon.boo@mfu.ac.th
053-916830

นางสาวขนิษฐา ชำนิเขตการณ์
นักวิทยาศาสตร์

khanittha.cha@mfu.ac.th
053-916828


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประสานงาน กทม.

นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร

sopin.tes@mfu.ac.th
02-6790038-9 #5116

 

นางสาวธนิชชา ประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

thanicha.pra@mfu.ac.th
02-6790038-9 #5116