เจ้าหน้าที่


นางเสาวลักษณ์ ชัยสุข

saowaluk.cha@mfu.ac.th
053-916838


นางสาวราตรี นามเมือง

ratree.nam@mfu.ac.th
053-916838


นางสาววิไล ดวงใจ

wilai.dun@mfu.ac.th
053-916830


นายทวีศักดิ์ บัวติ๊บ

taweesak.bua@mfu.ac.th
053-916828


นายประสิทธิ์ แสงชาติ

prasit.sae@mfu.ac.th
053-916828


นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัตน์

supaporn.sup@mfu.ac.th
053-916838เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประสานงาน กทม.

นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล

-
02-6790038-9 #5116


นางสาวธนิชชา ประเสริฐ

-
02-6790038-9 #5116