ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข
ปีการศึกษา 2564 สถานที่เรียน กรุงเทพฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ได้ที่ https://bit.ly/3b4Vlsa
หรือสแกน QR Code ในภาพ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
สถานที่สอบ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.mfu.ac.th/admission-news-deta…/…/9851.html

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 111 ครั้ง