การประกวดผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการดูแลผิวและเส้นผมในโครงการ Mini Project ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: CosSci-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการดูแลผิวและเส้นผม ประจำปีการศึกษา 2563 ในโครงการ Mini Project รายวิชา Cosmetic Science for Skin Care และ Cosmetic Science for Hair and Nail care ณ ห้อง 618 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) เวลา 8.30-17.00 น. โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย โดยการประกวดผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ทางสำนักวิชาฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากภายนอกร่วมตัดสิน ได้แก่ คุณรสสุคนธ์ เสนจันทร์ฒิไชย ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สกิน ทูเกทเธอร์ จำกัด (Skin Together Company Ltd) และคุณปัญญวัฒน์ อังศุวัฒนานนท์ ตำแหน่งผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (International Laboratories Corporation Ltd) ร่วมกับท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ และคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว
 

  • 1189 ครั้ง