ออโรร่า เฮิร์บ แตกไลน์น้องใหม่ Boonjira ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง นวัตกรรมจากงานวิจัยอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ

ออโรร่า เฮิร์บ ก้าวไปอีกขั้นเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ Boonjira หรือ บุญจิรา  เป็นแบรนด์สินค้าที่ยังคงจำหน่ายสินค้าที่รองรับการดูแลเส้นผม และหนังศีรษะเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและบำรุงหนังศีรษะมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Boonjira ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ป้องกันผมร่วงพร้อมกัน 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วยแฮร์โทนิค และ แชมพูสระผม ป้องกันผมร่วง ที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง (Development of Microemulsion for Encapsulared Sangyod Rice Extract to Improved Efficiency of Anti-Hair Loss Product)

ด้าน ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์ สำนักงานวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Center of Excellence in Natural Products Innovation, Mae Fah Luang University) และหัวหน้า โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง กล่าวว่า ตนเองและทีมงาน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ Agricultural Research Development Agency (Public Organization) เพื่อทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาไมโครอีมัลชันกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง (Development of Microemulsion for Encapsulared Sangyod Rice Extract to Improved Efficiency of Anti-Hair Loss Product) โดยวัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาการเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดข้าวสังข์หยดโดยไมโครอิมัลชัน เป็นเทคนิควิธีการเพิ่มการนำส่งสารเข้าสู่ผิว โดยมีขนาดอนุภาคระดับ นาโนเมตร ซึ่งเทคนิคนี้ทำให้สารสกัดเข้าสู่ผิวหนังมากกว่าสารสกัดปกติ ส่งผลทำให้เกิดผลการใช้ผลิตภัณฑ์รวดเร็วกว่ารูปแบบทั่วไปและการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปของไมโครอิมัลชัน ทำให้ผลลัพธ์ดีกว่าผลิตภัณฑ์ปกติ เพราะมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่า สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้มากกว่า ส่งผลให้เห็นประสิทธิภาพชัดเจนกว่าและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีไมโครอิมัลชันสารสกัดข้าวมีสีเป็นองค์ประกอบ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_2513145

https://mgronline.com/smes/detail/9640000000407

 

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 1344 ครั้ง