ประกาศแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 100 ครั้ง