ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังส่วนพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 92 ครั้ง