ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อเนื่องตามหลักสูตร

ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท จำนวน 90 ทุน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ ... https://drive.google.com/…/1EeRZq6HhBfDtgDiK2p8XMBbMIxF2iQq5

ติดต่อสอบถาม...
คุณปรียาพร พรหมมา ส่วนพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053916186

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 94 ครั้ง