การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อนักศึกษาในการดำเนินการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามขั้นตอนและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
1. ประกาศแนวปฏิบัติการขอผ่อนผัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ขั้นตอนการผ่อนผัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. แบบฟอร์มการขอผ่อนผัน
4. Request of Tuition Fee Payment Extension

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3bsuGUh

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916187, 053-916186

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 27 ครั้ง