ประกาศมาตรการเฝ้าระวังไรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังฯ ฉบับที่ 3 ตามเอกสารแนบฉบับนี้

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 172 ครั้ง