มาตรการเฝ้าระวังการระบาดในห้วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดในห้วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 

- บัณฑิตสามารถแจ้งขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไปได้
- บัณฑิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงการฝึกซ้อม
- มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 198 ครั้ง