ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครแล้วจ้า
TCAS63 รอบที่ 2 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1.โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
(ใช้ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ของ สทศ.)
รายละเอียดการรับสมัคร : bit.ly/397w1ig

#โครงการพิเศษ ลำดับที่ 2-8 (#รับทั่วประเทศ)
2.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/327JDGm

3.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/2VEnH3u

4.โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/37etgKY

5.โครงการเครือข่ายครูแนะแนว
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/3at43hX

6.โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/30HNU3z

7.โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/36mfwg0

8.โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียดการรับสมัคร: bit.ly/3axG5C4

โครงการลำดับที่ 4-8 ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 151 ครั้ง