ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าว นวัตกรรมป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ผลงานของอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ

ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าว นวัตกรรมป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด ผลงานจาก อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศุนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ โดยได้ร่วมกับผู้วิจัยทำการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาไมโครอีมัลชั่นกักเก็บสารสกัดข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง" ซึงเป็นเทคนิควิธีการเพิ่มการนำส่งสารเข้าสู่ผิวได้มากกว่าสารสกัดปกติ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์รวดเร็วกว่ารูปแบบทั่วไป

อ่านข่าวต่อได้ที่ http://bit.ly/2RhlUiP

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 614 ครั้ง