โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Xiamen University Summer School International 2019

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น "Xiamen University Summer School International 2019" ระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนรวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ

โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 0-5391-6090 หรืออีเมล์ inter@remove-thismfu.ac.th หรือ facebook "MFU Exchange Programme & Scholarship" 

 

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ drive.google.com/drive/folders/1QRWUSDuYitRvcxRwTIqZonbhknNvNQLD

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 408 ครั้ง