แจ้งกำหนดการดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม โปรดดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภายในวันที่ 11 - 22 มีนาคม 2562 รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก!

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 75 ครั้ง