แจ้งเลื่อนการยื่นความจำนงลงทะเบียนรายวิชา Specific Targeted Cosmetics

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากนักศึกษาบางท่าน มีปัญหาการเข้าถึงอินเตอร์เนต ทางสำนักจึงวิชาขอเลื่อนการยื่นแสดงความจำนงลงทะเบียน (เพิ่มเติมรอบ 2) ผ่าน google form ของรายวิชา Specific Targeted Cosmetics สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยวันและเวลาที่เปิดให้ยื่นแสดงความจำนงใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่านหน้าเพจเว็บไซต์สำนักวิชา ทั้งนี้การยื่นแสดงความจำนงรอบใหม่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาที่เคยยื่นลงทะเบียนรายวิชานี้ผ่านระบบ reg แล้วเท่านั้น

Due to internet access problem of some students, the School would like to postpone the registration request (additional chance) via google form of the Specific Targeted Cosmetics course for the 4th year students. The date and time for the submission of new requests will be announced via the School of Cosmetic Science website.

It is noticed that this additional chance request is opened only for students who had ever submitted the registration request this course in the REG system.

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 145 ครั้ง