เดลินิวส์กรอบบ่าย 20 ปี มฟล. งานวิจัยสู่ชุมชน...ต่อยอดเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ

งานมหกรรมวิชาการ "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการและนิทรรศการ" อาจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเดลินิวส์เกี่ยวกับงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มฟล.ซึ่งได้รับการยอมรับและได้นำไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน โดยจากยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ต้องการใช้ทรัพยากรของไทย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ประเทศได้ ทางสำนักวิชาจึงตั้งโจทย์วิจัยในกลุ่ม "ข้าว" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และเชียงรายก็ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ จึงถือเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถนำงานวิจัยที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าว ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิ และสเต็มเซลล์จากข้าวมันปู 

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชมคลิปข่าว

 

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าว

 

ที่มา: ทีช ทอล์ค ทัวร์ สเตชั่น ทีมข่าวการศึกษา เดลินิวส์กรอบบ่าย 12 ตุลาคม 2561

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 444 ครั้ง