คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้รับประกาศเกียรติคุณ 'ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย'

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ อาจารย์ ดร. ภักวดี ไชยกุล อาจารย์ ดร. นิสากร แซ่วัน และ นางสาววิชราภรณ์ หุ่นเจริญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความงาม ในฐานะผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ อดีตคณบดีคนแรกของสำนักวิชาร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 1116 ครั้ง