ผลการแข่งขัน MFU COSMETIC RISING STAR CONTEST 2018

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขัน " MFU COSMETIC RISING STAR CONTEST 2018 "

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ KVINNOR BODY SCRUB & MASK จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ SA-ANG FACIAL SOOTHING GEL MASK & CLEANSING จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ESSENTIAL GEL TO ESSENCE จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ PINMISA BEAUTY SEACRET SOLUTION
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  HERBALIST SIAM RED JASMINE RICE PHYTO CELL
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ SUNCOFF NATURAL SUNSCREEN

รางวัล Popular vote

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ KVINNOR BODY SCRUB & MASK
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  SA-ANG FACIAL SOOTHING GEL MASK & CLEANSING
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ปาดสี MOISTURE LIP

ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ INDIGLOW SEDUCTIVE WHITE REJUVENATING MOISTURIZER
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  PINMISA BEAUTY SEACRET SOLUTION
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ HERBALIST SIAM RED JASMINE RICE PHYTO CELL 

ทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้แข่งขัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 323 ครั้ง