มฟล. ยินดีภูฐานต่อยอดผลิตเครื่องสำอางจากธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแสดงความยินดีกับ Menjong Sorig Pharmaceuticals (MSP) ภายใต้กรมบริการแพทย์แผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฐาน (DTMS) กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในประเทศและพืชพันธุ์จากเทือกเขาสูง ซึ่งนับเป็นความสำเร็จจาการฝึกพัฒนาและการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มฟล. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ดำเนินการจัดสัมนาและฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DTMS เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดย มฟล. จะดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางต่อไป ด้วยผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มความยั่งยืนของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวระหว่างประเทศไทยกับภูฏาน 

ที่มา: ข่าวสด วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 10082  หน้า 19(ล่าง)  คลิ๊กที่นี่!

| | อ่านข่าวทั้งหมด 560 ครั้ง