กิจกรรม Cosmetic Science First Date

หมวดหมู่ข่าว: CosSci-กิจกรรมสำนักวิชา

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “Cosmetic Science First Date” 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การแนะนำสโมสรนักศึกษา, Ambassador of Cosmetic Science, แนะนำผู้สมัครประธานสำนักวิชาชั้นปีที่ 1, การแสดงผู้นำเชียร์

โดยมี รศ.ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 337 ครั้ง