ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม (Cosmetic & Beauty Contest 2023) ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รางวัลชนะเลิศ

ทีม THATSCREEN

สมาชิกทีม:

1. นางสาวมนัญญรัตน์ บุญเซ่ง

2. นายอธิชา ชาญสาธิต

3. นางสาว Jenisara Nasha Yodmanee

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ทีม FLYer

สมาชิกทีม:

1. นางสาวพนิดาภรณ์ ภู่พวง

2. นางสาวบุษยพรรณ กองพล

3. นางสาวลักษิกา สีคำดี

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชมเชย 

ทีม Yes Chef!!!

สมาชิกทีม:

1. นางสาวทิพยาภรณ์ กทิศาสตร์

2. นางสาวสุพิชชา มูลหา

3. นางสาวรมิดา ดิ่งวัน

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทีม 243

สมาชิกทีม:

1. นางสาวแพรวพรรณ จันทบูรณ์

2. นางสาวธนภรณ์ พงศ์ปิยะนนท์

3. และนางสาวดาราวรรณ ง่ายดี

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  236 ครั้ง