ขอแสดงความยินดี กับ โครงการ Egg shield ครีมกันแดดจากเปลือกไข่

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ โครงการ Egg shield ครีมกันแดดจากเปลือกไข่ (บริษัท บลูมาร์เบิล โซลูชั่น จำกัด) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TED Youth Startup

สมาชิกทีม :

1. นางสาวสุธีกานต์ จอประเสริฐกุล ศิษย์เก่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

2. นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรสุวรรณ ศิษย์เก่า สำนักวิชาจีนวิทยา มฟล.

3. นางสาวนพเก้า แซ่เขา ศิษย์เก่า Xiamen University, China

ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร.อำภา จิมไธสง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

  • 342 ครั้ง