เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (กทม)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (กทม)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

เรียนเพียง 1 วัน/สัปดาห์ (วันเสาร์)
สถานที่เรียน: กทม. 
เรียนจบได้วุฒิ ปริญญาโท และใบประกาศ

:::รายละเอียดเพิ่มเติม:::

admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/18729.html

  • 1018 ครั้ง