ประกาศผลการแข่งขัน MFU Cosmetic Contest: Concept to Prototype

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขัน MFU Cosmetic Contest: Concept to Prototype

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Monassy

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Three Musketeers

จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Elicha

จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Gwanya girls จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีม Fourolet จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะได้รับเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

  • 664 ครั้ง