ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน MFU Cosmetic Contest

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน MFU Cosmetic Contest: Concept to Prototype

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบและขอชื่นชมน้องๆทุกทีมที่ส่งผลงานมาร่วมการแข่งขัน

  • ทีม Gwangya girls
  • ทีม Fourolet
  • ทีม Monassy
  • ทีม Elicha
  • ทีม The Three Musketeers

ทั้งนี้  5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ออนไลน์) เวลา 9.00-12.00 น. โดยลิ้งค์และลำดับการนำเสนอจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่แจ้งไว้และขอให้ทีมที่เข้ารอบจัดส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ เทสเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 1-2 ชุด ก่อนวันนำเสนอผลงาน เพื่อให้กรรมการได้ลองเนื้อผลิตภัณฑ์ 

ที่อยู่ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือ เทสเตอร์
อ.เศฐินี จันทร์ภิรมย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916830 (สำหรับกิจกรรม MFU Cosmetic Contest)

 

 |   |  233 ครั้ง