ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก
1.    มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านความงามหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.    มีผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 รายการ*

  • TOEFL ITP 585 คะแนน ขึ้นไป
  • TOEFL IBT 79 คะแนน ขึ้นไป
  • CU-TEP 85 คะแนน ขึ้นไป
  • IELTS 6.5 ขึ้นไป

* หมายเหตุ ผลคะแนนการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ สามารถพิจารณาได้ภายหลัง

3.    หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานหรือการสอนเกี่ยวกับการแต่งหน้า การออกแบบและจัดแต่งทำผม ธุรกิจและการตลาดความงาม หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจเสริมความงาม อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การสมัคร
1.    ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ website ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง personnel.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2.    ส่งใบสมัครและหลักฐาน มาที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916-6828 (ใบสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม)
หมายเหตุ : ปิดรับสมัคร วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 (อ้างอิง ตามวันที่ประทับตรา ส่งไปรษณีย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน
Email: tinnakorn.the@mfu.ac.th
 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 130 ครั้ง