ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
MFU Cosmetic Contest: Concept to Prototype

กำหนดการ
1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร : 1 - 31 ก.ค. 2565
2. ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ : 8 ส.ค. 2565
3. นำเสนอผลงาน และตอบคำถาม (ออนไลน์) : 19 ส.ค. 2565
4. ประกาศผล : 23 ส.ค. 2565

เงื่อนไขและกติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 6 เดือน
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการกรอกใบสมัครพร้อมแนบ Concept paper ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในหัวข้อ Herbs for Healthy Skin & Hair ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
3. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องเป็นไอเดีย/ความคิดที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
4. ไม่เป็นผลงาน/ไอเดียที่ลอกเลียน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
5. ไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
6. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (ออนไลน์) เวลา 9.00-12.00 น. และส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือเทสเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก่อนวันนำเสนอผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการลองเนื้อผลิตภัณฑ์
7. คำตัดสินของกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดทางเฟสบุ๊คสำนักวิชา (https://www.facebook.com/cosmeticsci.mfu/) และเว็บไซต์ของสำนักวิชาฯ (https://cosmeticscience.mfu.ac.th/) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร.
5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ: อ.เศฐินี จันทร์ภิรมย์
Tel. 053-916841, 053-916830 Fax. 053-916831
E-mail: setinee.cha@mfu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/cosmeticsci.mfu/
 

 |   |  952 ครั้ง