บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 )

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวรางวัล

 

7 ธันวาคม 2564 ที่ลานหน้าห้องประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ระดับชั้นปี ที่ 1-4   จำนวน 4 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 

 |   |  303 ครั้ง