การเตรียมตัวสอบออนไลน์กลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมตัวสอบออนไลน์กลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบรายวิชาที่จัดสอบออนไลน์ด้วยระบบ MFU Online Examination

ดูรายละเอียดเพิ่มติม https://bit.ly/300YjuN

2. นักศึกษาที่เข้าสอบรายวิชาที่จัดสอบออนไลน์ด้วยระบบ MFU Online Examination ให้เข้าทดลองใช้ระบบสอบ
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้งานระบบก่อนสอบจริง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กันยายน – วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
 https://onlineexam.mfu.ac.th

3. รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง (TDS) ให้นักศึกษาติดตามประกาศจากอาจารย์ผู้สอน หรือดูรายละเอียดเพิ่มติม
 https://bit.ly/3lkxNEY

4. ศึกษาแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3FlEqyJ

 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 11 ครั้ง