ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1701497 Special Project และ 1703422 Special Project ภาคการศึกษา 1/2564

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1701497 Special Project และ 1703422 Special Project ในภาคการศึกษา 1/2564 รายชื่อดังไฟล์แนบ

ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 -16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93743615066…
Meeting ID: 937 4361 5066
Passcode: 512018

2. กรอกแบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสแกน QR code หรือ คลิ๊ก https://bit.ly/3inpxS2

หากนักศึกษามีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามในวันที่ประชุม

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 72 ครั้ง