ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร)

Link: https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/10459.html?fbclid=IwAR1P6uXOXBT7_SmP9LeXR4PwuqRcZTlbq3AfugW5JqGLyzLyvK-japL9VO0 
.
::::::กำหนดการกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:::::
- ปฐมนิเทศ : วันที่ 7 ส.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น.
- ปรับพื้นฐานทางด้านเคมี : วันที่ 8 ส.ค. 64 เวลา 9.00-16.00 น.
เป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ซึ่งจะประกาศรายละเอียดต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 175 ครั้ง