ประกาศรายชื่อนักศึกษา (CSC61) ที่ได้รับสิทธิ์จองรายวิชาชีพเลือก

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (CSC61) ที่ได้รับสิทธิ์จองรายวิชาชีพเลือกในกลุ่ม1 ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาต้น 2564

Natural Products in Cosmetics

Formulating Natural Cosmetics

Clinical Trials of Cosmetic Products

Household Product Formulation

ภาคการศึกษาปลาย 2564

Cosmetics for Special Groups

Cosmetic Manufacturing Process

**ขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่ามีชื่อในการจองรายวิชาชีพเลือกในกลุ่ม1 จำนวนคนละ 2 วิชา

**นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีชื่อจองไว้ตามประกาศนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆต้องได้รับการอนญาตจากสำนักวิชาเท่านั้น

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 66 ครั้ง