เจ้าหน้าที่

นางสาวราตรี นามเมือง
เจ้าหน้าที่บริหาร

ratree.nam@mfu.ac.th
053-916838

นางสาววิไล ดวงใจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

wilai.dun@mfu.ac.th
053-916830

 

นายทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
เจ้าหน้าที่บริหาร

taweesak.bua@mfu.ac.th
053-916828

 

นายประสิทธิ์ แสงชาติ
นักวิทยาศาสตร์

prasit.sae@mfu.ac.th
053-916828

 

นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหาร

supaporn.sup@mfu.ac.th
053-916838

นางเชอรี่ ตอบุญธง
เจ้าหน้าที่บริหาร

cherry.tor@mfu.ac.th
053-916830


เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประสานงาน กทม.

นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร

-
02-6790038-9 #5116

 

นางสาวธนิชชา ประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

-
02-6790038-9 #5116