รับสมัครทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง นำส่งเอกสารที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113 ตามกำหนดการในปฏิทินดำเนินงานทุนการศึกษา

  1. ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 62 - 58)
  2. ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางศิริพร  ตันหนิม ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
  2. กำหนดการรับสมัครครั้งที่ 1
  3. กำหนดการรับสมัครครั้งที่ 2
  4. แบบคำขอทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
  5. แบบคำขอทุนสำหรับนักศึกษาใหม่

| ผู้เขียนข่าว Administrator |